Rang liste

Konačna rang lista u drugom konkursnom roku

Konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2018/2019. godinu u drugom konkursnom roku možete preuzeti ovde:

 

pdfKonačna rang lista

Konačna rang lista kandidata za upis koji su se izjasnili za korišćenje Programa afirmativne mere u drugom konkursnom roku

Konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2018/2018. godinu koji su se izjasnili za korišćenje Programa afirmativne mere, možete preuzeti ovde:

 

pdfKonačna rang lista za afirmativnu grupu 1

pdfKonačna rang lista za afirmativnu grupu 2

pdfKonačna rang lista za afirmativnu grupu 3

Jedinstvena rang lista u drugom upisnom roku

Jedinstvenu rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u drugom upisnom roku (septembar 2018) za školsku 2018/2019. godinu možete preuzeti ovde:

 

pdfJedinstvena rang lista u drugom upisnom roku

Rezultati prijemnog ispita u drugom upisnom roku

Rezultate prijemnog ispita u drugom upisnom roku (septembar 2018) godinu možete preuzeti na sledećem linku:

 

pdfRezultati prijemnog ispita u drugom upisnom roku

Spisak prijavljenih kandidata u drugom upisnom roku

Spisak kandidata prijavljenih u drugom upisnom roku (septembar 2018) sa brojem poena na osnovu uspeha iz srednje škole možete preuzeti na linku ispod:


pdfSpisak kandidata u drugom upisnom roku po uspehu iz srednje škole

Konačna rang lista

Komisija za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za sticanje stručnog naziva DIPLOMIRANI INŽENjER ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, na Elektronskom fakultetu u Nišu na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo u školskoj 2018/2019. godini, na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi i na osnovu rezultata postignutih na prijemnom ispitu utvrdila je

 

pdfKonačnu rang listu

 

Konačne rang liste kandidata za upis koji su se izjasnili za korišćenje Programa afirmativne mere

Komisija za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za sticanje stručnog naziva DIPLOMIRANI INŽENjER ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, na Elektronskom fakultetu u Nišu na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo u školskoj 2018/2019. godini, na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi i na osnovu rezultata postignutih na prijemnom ispitu, a saglasno merilima utvrđenim Zajedničkim konkursom, utvrdila je konačne rang liste za kandidate koji su se izjasnili za korišćenje programa afirmativne mere:

 

pdfKonačna rang listu za afirmativnu grupu 1

pdfKonačna rang listu za afirmativnu grupu 2

pdfKonačna rang listu za afirmativnu grupu 3

 

Jedinstvena rang lista kandidata za upis

Komisija za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za sticanje stručnog naziva DIPLOMIRANI INŽENjER ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, na Elektronskom fakultetu u Nišu na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo u školskoj 2018/2019. godini, na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi i na osnovu rezultata postignutih na prijemnom ispitu, a saglasno merilima utvrđenim Zajedničkim konkursom, utvrdila je

 

pdfJedinstvenu rang listu kandidata


Jedinstvene rang liste kandidata za upis koji su se izjasnili za korišćenje Programa afirmativne mere

Komisija za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za sticanje stručnog naziva DIPLOMIRANI INŽENjER ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, na Elektronskom fakultetu u Nišu na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo u školskoj 2018/2019. godini, na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi i na osnovu rezultata postignutih na prijemnom ispitu, a saglasno merilima utvrđenim Zajedničkim konkursom, utvrdila je

 

pdfJedinstvenu rang lista za afirmativnu grupu 1

pdfJedinstvenu rang lista za afirmativnu grupu 2

Rezultati prijemnog ispita

Rezultate prijemnog ispita u prvom upisnom roku školske 2018/19. godine možete preuzeti na linku ispod:

 

pdfRezultati prijemnog ispita

Provera podataka

Budući studenti, ovde možete proveriti ispravnost svojih podataka na osnovu JMBG-a i broja prijave. Podaci će biti dostupni najkasnije 48 časa nakon prijavljivanja na šalteru. Ukoliko pretraga ne nalazi Vaše podatke, moguće je da je upisan pogrešan JMBG. Molimo Vas da sve uočene nepravilnosti prijavite na telefon (018) 529-623.

Pošalji

Informator

osnovne-lupa