Konkurs za upis u prvu godinu OAS

Elektronski fakultet u Nišu u prvom konkursnom roku upisuje u prvu godinu studija školske 2018/2019. godine na

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski program ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

sa modulima:

 

ukupno 540 studenata i to:

  • 480 studenata koji se finansiraju iz budžeta, prema Odluci Vlade Republike Srbije 05 broj 612-4159/2018 od 10. maja 2018. godine i
  • 60 samofinansirajućih studenata.

 Saglasno navedenoj Odluci Vlade, Fakultet upisuje u okviru afirmativnih grupa:

  • 5 studenta sa invaliditetom,
  • 5 pripadnika romske nacionalnosti i
  • 5 državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2017/2018. godini završili srednju školu u inostranstvu, čije će se studije finansirati iz budžeta Republike Srbije.

Upis kandidata iz afirmativnih grupa vršiće se saglasno Odluci Vlade Republike Srbije i uputstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

Ukupan broj studenata koji se mogu upisati na studijski program je 540, tako da se broj samofinansirajućih mesta umanjuje za broj kandidata iz afirmativnih grupa koji su ostvarili pravo upisa.

 

Za upis u I godinu osnovnih akademskih studija mogu se prijaviti lica koja imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

 

Prijavljivanje kandidata je 20, 21, 22. i 23.06.2018. godine.

 

Svi kandidati koji konkurišu za upis u I godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz Matematike.

 

Prijemni ispit se polaže 28.06.2018. godine.

 

Kandidat koji je kao učenik srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta/nagrade na republičkom (državnom) takmičenju u znanju iz odgovarajućih oblasti tehničkih ili prirodno-matematičkih nauka, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno na međunarodnom takmičenju, ne polaže prijemni ispit. Kandidatu se vrednuje prijemni ispit maksimalnim brojem bodova.

 

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 89.000,00 dinara i može se platiti u 8 mesečnih rata.

 

Školarina za studente strane državljane iznosi 2.000 evra.

 

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu se obratiti Službi za studentska pitanja:

telefon: 018/529-623

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Konkurs za upis u prvu godinu OAS Elektronskog fakulteta možete preuzeti ovde: Konkurs, a zajednički konkurs svih fakulteta pri Univerzitetu u Nišu ovde: Konkurs Univerziteta.

Provera podataka

Budući studenti, ovde možete proveriti ispravnost svojih podataka na osnovu JMBG-a i broja prijave. Podaci će biti dostupni najkasnije 48 časa nakon prijavljivanja na šalteru. Ukoliko pretraga ne nalazi Vaše podatke, moguće je da je upisan pogrešan JMBG. Molimo Vas da sve uočene nepravilnosti prijavite na telefon (018) 529-623.

Pošalji