Osnovne akademske studije

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo

osnovne

 

osnovne-lupaNa  studijskom  programu  ELEKTROTEHNIKA  I  RAČUNARSTVO,  uz  primenu visoko postavljenih standarda kvaliteta nastave, obrazuju se studenti za profesiju  inženjera elektrotehnike i računarstva u skladu sa potrebama privrede, ekonomije i društva u celini. Po završetku studija dobija se  zvanje inženjer elektrotehnike i računarstva.
Nastava na studijskom programu ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO   traje 8 semestara (četiri školske godine). Studije karakteriše sticanje  opštih inženjerskih znanja u okviru prve  godine (dva semestra) a od trećeg semestra studenti mogu da biraju uže oblasti u okviru 6 modula i to:

Opširnije...

Elektroenergetika

energetikaListu svih predmeta na ovom modulu možete naći na strani: Predmeti na modulu Elektroenergetika.


Elektroenergetika je oblast elektrotehnike u okviru koje se izučavaju proizvodnja, prenos, distribucija i korišćenje električne energije. Neophodna znanja iz oblasti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije omogućavaju praćenje aktuelnih trendova vezanih za optimalno korišćenje energetskih resursa, planiranje i eksploataciju mreža i ostrojenja, razvoj energetskih “pametnih” mreža, dimenzionisanje opreme, kvalitet električne energije, distribuirane izvore energije, tržište električne energije, itd.

Opširnije...

Elektronske komponente i mikrosistemi

mikroelektronikaListu svih predmeta na ovom modulu možete naći na strani: Predmeti na modulu Elektronske komponenete i mikrosistemi.

 

Program modula Elektronske komponenete i mikrosistemi ima za cilj da studenti steknu znanja i razviju veštine tako da mogu da realizuju, samostalno ili u timu, složene projekte iz oblasti mikroelektronike. Akcenat se stavlja na praktičnu primenu znanja u oblasti projektovanja i implementacije mikroelektronskih komponenata i mikrosistema. Stiču se znanja iz analogne i digitalne mikroelektronike, primene poluprovodničkih komponenata, mikrokontrolera i sistema sa ugrađenim softverom, senzora, kao i projektovanja štampanih ploča. Takođe se proučavaju i oblasti modeliranja i karakterizacije mikroelektronskih komponenata, primenjene fizike, kao i novih materijala i tehnologija. Puno pažnje poklanja se projektovanju sistema zasnovanim na obnovljivim izvorima energije. Studenti se upoznaju i sa nanoelektronikom, nanotehnologijama, kao i naprednim rešenjima u oblasti mikrosistema i programabilnih sistema na čipu.

Opširnije...

Računarstvo i informatika

informatikaListu svih predmeta na ovom modulu možete naći na strani: Predmeti na modulu Računarstvo i informatika.

 

Već više od trideset godina Elektronski fakultet obrazuje kadrove iz oblasti Računarstva i informatike. Značajno iskustvo, dobri kadrovski potencijali, odlična opremljenost, kao i činjenica da većina uspešnog informatičkog kadra u regionu potiče sa našeg fakulteta, ukazuju na to da je modul Računarstvo i informatika, čiji je nosilac Katedra za računarstvo, pravi izbor za mlade ljude željne znanja i dobre karijere.

Opširnije...

Upravljanje sistemima

Listu svih predmeta na ovom modulu možete naći na strani: Predmeti na modulu Upravljanje sistemima.

 

upravljanjesistemimaU okviru modula Upravljanje sistemima inženjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manipulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inženjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komunalnoj privredi i uslužnim delatnostima.

Opširnije...

Elektronika

elektronikaListu svih predmeta na ovom modulu možete naći na strani: Predmeti na modulu Elektronika.

 

Modul ELEKTRONIKA sačinjen je na osnovu dugogodišnjeg iskustva nastavnika i saradnika na Katedri za elektroniku i očekivanog ekonomskog i društvenog razvoja Srbije u narednom periodu. Planovi i programi ovog modula obezbeđuju studentima mogućnost usvajanja znanja iz različitih oblasti elektronike. Veliki broj izbornih predmeta omogućava da svaki student nijansira svoj stručni profil prema ličnim potrebama i afinitetima. Nastava se izvodi u devet savremenih laboratorija, a metodološki je postavljena tako da studenti uče kroz praktično rešavanje postavljenih zadataka. Tokom studija, kod studenata se razvijaju sposobnosti za samostalan rad, kao i spremnost za učešće u različitim timovima složenijih multidisciplinarnih projekata. Studenti ovog modula mogu nastaviti obrazovanje na master studijama, gde će steći šira znanja iz oblasti elektronike. Prema sadržaju programa ovaj modul prepoznatljiv je na mnogim svetskim univerzitetima, zbog čega će studenti koji završe ovaj modul moći lako da nastave svoje obrazovanje na nekom njih. Diplomirani studenti sa modula Elektronika potrebni su svim industrijskim granama i to kao vodeći inženjeri u razvoju i proizvodnji uređaja široke potrošnje, i kao inženjeri koji se bave održavanjem u svim ostalim granama. Pored toga, njihove usluge neophodne su u video i TV produkciji, zdravstvu, vojsci, trgovini, naučno-istraživačkim centrima, i svuda gde se proizvodnja bazira na primeni savremenih elektronskih uređaja.

Opširnije...

Telekomunikacije

 

telekomunikacijeListu svih predmeta na ovom modulu možete naći na strani: Predmeti na modulu Telekomunikacije.

 

Pogledajte prezentaciju modula.

 

Savremeni svet ne može se zamisliti bez modernih telekomunikacija. Usavršavanje postojećih i razvoj novih telekomunikacionih tehnologija i servisa odvijaju se zapanjujućom brzinom, što zajedno sa razvojem računarskih i informatičkih nauka obezbeđuje visoki nivo komunikaciono-informacionih tehnologija koje će nesumnjivo obeležiti vek pred nama. Telekomunikacije su važna privredna grana sa ogromnim uticajem na ekonomski život u svakoj zemlji. Evolucija telekomunikacionih tehnologija, potrebe za novim profilima inženjera telekomunikacija, kao i novi pristup visokoškolskom obrazovanju koji zadovoljava visoke evropske standarde, rezultirali su u promenama nastavnih planova i programa tako da su, u skladu sa svetskim trendovima, u okviru modula „Telekomunikacije“ oformljeni sledeći podmoduli:

Opširnije...