Master akademske studije

Master akademske studije

master

 

Master akademske studije su nastavak osnovnih akademskih studija. Master akademske studije na Elektronskom fakultetu traju dva semestra (godinu dana) tokom kojih student stiče najmanje 60 ESPB. Na ovaj studijski program se mogu upisati samo kandidati koji su na osnovnim studijama stekli najmanje 240 ESPB bodova i to na Elektronskom ili nekom drugom srodnom fakultetu. Ukupan broj bodova potreban za sticanje akademskog naziva master inženjer je 300 ESPB.

 

U okviru master akademskih studija, postoje sledeći studijski programi:

Naziv studijskog programa
Trajanje studija
(god.)
ESPB Zvanje koje se stiče po završetku studija
Elektroenergetika 1 60 Master inženjer elektrotehnike i računarstva za elektroenergetiku
Elektronika i mikrosistemi 1 60 Master inženjer elektrotehnike i računarstva za elektroniku i mikroprocesorsku tehniku
Računarstvo i informatika 1 60 Master inženjer elektrotehnike i računarstva za računarstvo i informatiku
Telekomunikacije 1 60 Master inženjer elektrotehnike i računarstva za telekomunikacije
Upravljanje sistemima 1 60 Master inženjer elektrotehnike i računarstva za upravljanje sistemima