Projekti

Projekti

U poslednjih deset godina, najveći broj naučnoistraživačkih projekata realizovanih na Elektronskom fakultetu je finansiran od strane ministarstva u čijoj nadležnosti je oblast nauke i tehnološkog razvoja. U ovom periodu je realizovan veliki broj projekata iz više različitih kategorija: osnovna istraživanja, tehnološki razvoj, inovacioni projekti, energetska efikasnost.

Značajan istraživački potencijal i svoje mogućnosti nastavnici i saradnici Elektronskog fakulteta su iskazivali i kroz učešće u realizaciji međunarodnih projekata. Ovi projekti su realizovani u saradnji sa inostranim univerzitetima ili inostranim kompanijama.