Automatika

Uvod

automatika-svi

Elektronski fakultet u Nišu, od samog osnivanja, u okviru svoje matične delatnosti izvodi studije iz oblasti upravljanja sistemima, u početku kroz usmerenje Računarstvo i automatika, a potom kroz odsek Automatika i energetika, kao odgovor potrebama industrijskih sistema u okruženju, od kojih je najznačajniji Elektronska industrija u Nišu. Statutom iz 1985. godine osnovana je samostalna Katedra za automatiku. Razvoju Katedre značajno su doprineli nastavnici i saradnici Elektronskog fakulteta, ali i saradnici sa drugih fakulteta, prvenstveno sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu: prof. dr Miroljub Dimić, prof. dr Miodrag Rakić, prof. dr Milić Stojić, prof. dr Veljko Potkonjak i prof. dr Trajko Petrović.

Paralelno sa razvojem naučnog potencijala Katedre za automatiku, razvijale su se i laboratorije neophodne za kvalitetan istraživački rad. Vredna oprema dobavljena je donacijama kroz TEMPUS i WUS projekte, kao i od Fraunhofer instituta IPK iz Berlina. Posebna pažnja posvećena je studentima i njihovoj edukaciji. Profesionalan odnos prema nastavnim aktivnostima, aktuelne teme, metodologija rada i interaktivan rad sa studentima, devedesetih godina popularizovali su smer Upravljanje sistemima.

U kontekstu aktuelnog nastavnog plana Katedra za automatiku matična je sledećim studijskim programima: Upravljanje sistemima na master akademskim studijama, modulu Upravljanje sistemima na programu Elektrotehnika i računarstvo doktorskih studija, kao i smeru Industrijska automatika u okviru Elektrotehnike i informacionih tehnologija na osnovnim strukovnim studijama. Na akademskom studijskom programu Upravljanje sistemima, nastava se izvodi kroz dva modula: Automatsko upravljanje i Računarsko upravljanje sistemima i merna tehnika, pri čemu se studenti osposobljavaju za kreiranje, projektovanje i realizaciju savremenih sistema za upravljanje, kao i za primenu računarske i merne tehnike u upravljanju složenim tehnološkim procesima.

Neposredni ciljevi Katedre za automatiku usklađeni su sa očekivanim razvojem privrednog okruženja i evropskim integracionim procesima. Brz tehnološki napredak u srodnim discipilinama, pre svega u računarstvu u najširem smislu, zahteva aktuelizaciju nastavnih programa. Takođe, otvara se niz novih oblasti u kojima istraživanja interdisciplinarnog karaktera postaju neminovnost. Na osnovu ova dva pravca delovanja postavljeni su i opšti ciljevi: institucionalno povezivanje sa srodnim fakuletima u inostranstvu u cilju zajedničkog učestvovanja na projektima koje finansira EU, kontinuirano unapređenje nastavnih programa u sklopu reforme visokog obrazovanja u Srbiji uz razvoj sopstvenih tehnoloških osnova nastavnog procesa, angažovanje na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, formiranje novih laboratorija i centara na fakultetu.

 

Dodatne informacije možete naći na:

robot.elfak.ni.ac.rs

automatika.elfak.ni.ac.rs

Predmeti

Predmeti na osnovnim i master akademskim studijama:

 • Automatsko upravljanje
 • Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema
 • Linearni sistemi automatskog upravljanja
 • Upravljanje procesima
 • Digitalni sistemi automatskog upravljanja
 • Sistemi automatskog upravljanja
 • Mehatronika
 • Uvod u robotiku
 • Programabilno logički kontroleri
 • Projektovanje sistema automatskog upravljanja
 • Nelinearni SAU
 • Dinamika mehanizama i mašina
 • Optimalno upravljanje
 • Skada sistemi
 • Identifikacija sistema
 • Računarski upravljački sistemi
 • Metode inteligentnog upravljanja
 • Inteligentne mašine
 • Upravljanje složenim sistemima
 • Hidraulični i pneumatski sistemi automatskog upravljanja
 • Senzori, pretvarači i aktuatori
 • Inteligentni sistemi
 • Servisna robotika kao i niz drugih izbornih predmeta

Predmeti na doktorskim studijama:

 • Teorija sistema
 • Identifikacija sistema
 • Modeliranje dinamičkih sistema
 • Računarsko upravljanje sistemima
 • Robotika i automatizacija i
 • Inteligentno upravljanje

Laboratorije

Laboratorije pri katedri za Automatiku: opširnije.

 

LabAuto1