Pristupno predavanje

Petar Rajković, pristupno predavanje

obavestenje

Pristupno predavanje kandidata dr Petra Rajkovića pod naslovom

 

Projektni obrasci za razvoj softvera baziranog na modelima podataka

 održaće se u ponedeljak 17. septembra 2018. godine u 10,00 sati u Sali 1 Elektronskog fakulteta u Nišu.

Miloš Radmanović, pristupno predavanje

obavestenje

Pristupno predavanje kandidata dr Miloša Radmanovića pod naslovom

 

Generisanje Bent prekidačkih funkcija u spektralnom domenu


održaće se u ponedeljak 17. septembra 2018. godine u 10,00 sati u Sali 1 Elektronskog fakulteta u Nišu.

Miloš Bogdanović, pristupno predavanje

obavestenje

Pristupno predavanje dr Miloša Bogdanovića pod nazivom

 

Objektno-relaciono mapiranje:koncepti i tehnologije


održaće se u ponedeljak, 17.9.2018. godine u 10,00č u Sali 1 Elektronskog fakulteta u Nišu.

Aleksandar Dimitrijević, pristupno predavanje

obavestenje

Pristupno predavanje kandidata dr Aleksandra Dimitrijevića pod naslovom

 

3D grafički API


održaće se u ponedeljak 17. septembra 2018. godine u 10:30 sati u Sali 1 Elektronskog fakulteta u Nišu.

Jelena Jovanović, pristupno predavanje

obavestenje

Pristupno predavanje  kandidata dr Jelene Jovanović pod naslovom

 

Primena  Inernet of Things tehnologija

u savremenim telemetrijskim sistemima

 

održaće se u utorak 11. septembra 2018. godine u 13:30 sati u Sali 1 Elektronskog fakulteta u Nišu.

pristupno predavanje pod naslovom

Staniša Perić, pristupno predavanje

obavestenje

Pristupno predavanje  kandidata dr Staniše Perića pod naslovom

Stabilnost sistema automatskog upravljanja

održaće se u petak 14. septembra 2018. godine u 13:00 sati u Sali 2 Elektronskog fakulteta u Nišu.

Sanja Aleksić, pristupno predavanje

obavestenje

Pristupno predavanje  kandidatkinje dr Sanje Aleksić pod naslovom

Solarna energija

održaće se u utorak 18. septembra 2018. godine u 11:00 sati u Sali 1 Elektronskog fakulteta u Nišu.

Milan Dinčić, pristupno predavanje

obavestenje

Pristupno predavanje  kandidata dr Milana Dinčića pod naslovom

 

Akvizicija mernih signala

 

održaće se u utorak 11. septembra 2018. godine u 13:30 sati u Sali 1 Elektronskog fakulteta u Nišu.

pristupno predavanje pod naslovom