Konkurs ERASMUS+ programa Univerziteta u Nišu za stipendiranje mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnog osoblja na Univerzitetu Sarlanda (Nemačka)

obavestenje

Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+, objavio je Konkurs za stipendiranje mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnih službenika na Univerzitetu Sarlanda u Sarbrikenu (Nemačka).

Konkurs je otvoren do 24. oktobra 2018. godine.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji i ostale detalje konkursa mozete naci na sajtu univerziteta: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-nemackog-univerziteta-sarlanda.

Za uputstvo o popunjavanju ugovora o učenju obratiti se elektronskim putem akademskom koordinatoru, prof. dr Zlatici Marinković ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ili administrativnom koordinatoru, Ivani Kocić ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )