BENEFIT projekat u okviru Erasmus+ programa

obavestenje

Projekat u okviru ERASMUS+ programa (Key action 2-Capacity building project in the field of Higher education) pod nazivom Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs, BENEFIT, namenjen je unapređenju profila inženjera Telekomunikacija u skladu sa potrebama privrede i tržišta rada, a sa ciljem da se doprinese napretku tehnologije, ekonomije i društva u celini. U okiru projekta biće modernizovani i inovirani postojeći programi na modulu Telekomunikacije, ne samo kroz sadržaje predmeta, već i uvođenjem novih nastavnih metoda i kreiranjem novih laboratorija u saradnji sa industijskim partnerima. Studenti će sticati znanja i kompetencije koji tradicionalne Telekomunikacije pomeraju ka Informaciono-komunikacionim tehnologijama. U okviru projekta će se, pored unapređenja nastavnih programa, ostvariti bolja saradnja sa firmama u cilju realizacije stručnih praksi i povećanja mogućnosti zaposlenja, a informacije o tome, kao i nastavni materijali, biće objedinjeni na web platformi koja se razvija u okviru projekta. Više informacija o Erasmus+ projektu BENEFIT se mogu naći na https://www.project-benefit.eu