Dokumentacija i termini za upis studenata u I godinu Master akademskih studija u drugom upisnom roku

master

 

Upis studenata u drugom upisnom roku u I godinu Master akademskih studija za školsku 2018/2019 godinu biće održan 14.11. i 15.11.2018. godine u vremenu od 10-14 sati.

Za upis je potrebna sledeća dokumentacija:
- ndeks i 2 obrasca za upis (indeks i obrasce dobijate na šalteru studentske službe)
- uplata u iznosu od 4.000 dinara na žiro račun fakulteta (840-1721666-89)
- osiguranje studenata u iznosu od 617,21 dinara - plaća se na žiro račun fakulteta 840-1721666-89.
- semestralna uplata u iznosu od 1.000 dinara - plaća se na žiro račun fakulteta 840-1721666-89 sa pozivom na broj 74-5823-2018 (model 97)
- uplata I dela školarine (za studente koji se sami finansiraju)
- ugovor o studiranju koji potpisuju samo samofinansirajući studenti prilikom upisa
- 2 fotografije 3,5x4,5
- spisak izbornih predmeta za prvi semestar (nalaze se na sajtu fakulteta)