Upis na Doktorske akademske studije u drugom upisnom roku – kalendar dešavanja

doktorske

 

Raspored dešavanja svih događaja vezanih za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2018/2019. godine u drugom upisnom roku.

 

29.10. – 06.11.

Prijavljivanje kandidata obaviće se na šalteru Službe za studentska pitanja od 10:00 do 14:00 sati.

 

Spisak prijavljenih kandidata biće objavljen 07.11. do 12:00 sati.

četvrtak

08.11.

Primedbe na spisak prijavljenih kandidata dostaviti u pisanoj formi na šalter Službe za studentska pitanja do 12:00 sati.

 

Razmatranje prispelih prigovora obaviće Komisija istog dana od 12:00 do 13:00 sati.

 

Korigovan spisak biće objavljen do 15:00 sati.

petak

09.11.

Preliminarna rang lista kandidata koji su ostvarili uslov za upis biće objavljen do 12:00 sati.

sreda

13.11.

Prigovor na preliminarnu rang listu kandidata dostaviti u pisanoj formi na šalter Službe za studentska pitanja do 12:00 sati.

 

Odluka dekana biće objavljena istoga dana.

 

Konačna rang lista kandidata koji su stekli pravo da se upišu biće objavljena do 15:00 sati.

sreda i četvrtak, 14. i 15.11.

Upis kandidata po konačnoj rang listi obavljaće se na šalteru Službe za studentska pitanja u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

 

Napomena: Sva potrebna obaveštenja u vezi upisa biće istaknuta na oglasnoj tabli i na internet stranici fakulteta najkasnije do 12.11.2018. godine u 14:00 sati.