Prijava na konkurs za upis u I godinu doktorskih akademskih studija u drugom upisnom roku

doktorske

 

Prijava na konkurs za upis u I godinu doktorskih akademskih studija školske 2018/2019. godine u drugom upisnom roku počinje 29.10.2018. godine i traje do 06.11.2018. godine.

 

Za prijavu na konkurs je potrebna sledeća dokumentacija:

  • fotokopija diplome ili uverenja o diplomiranju
  • uverenje o položenim ispitima
  • očitana lična karta (lična karta sa čipom) ili fotokopija lične karte (lična karta bez čipa)
  • uplata u iznosu od 3.000 dinara na žiro račun fakulteta (840-1721666-89)
  • prijavni list (dobija se na šalteru studentske službe)