Upis studenata u II i III godinu Doktorskih akademskih studija u školskoj 2018/2019. godini

doktorske

Obaveštavaju se studenti Doktorskih akademskih studija da je za upis u II i III godinu potrebno da ostvare 48 ESP bodova ukoliko se finasiraju iz budžeta, odnosno 37 ESP bodova ukoliko se finansiraju iz sopstvenih sredstava.

Studenti koji su položili ispite ali nisu dostavili prijave treba hitno da se jave studentskoj službi radi regulisanja dokumentacije.

Upis studenata u II i III godinu Doktorskih akademskih studija u školskoj 2018/2019. godini traje od 29.10. do 09.11.2018. godine.

Za upis je potrebna sledeća dokumentacija:
- indeks
- 2 obrasca za upis (ŠV 20 i semestralni list)
- osiguranje studenata u iznosu od 617,21 dinara - plaća se na žiro račun fakulteta 840-1721666-89.
- semestralna uplata u iznosu od 1.000 dinara - plaća se na žiro račun fakulteta 840-1721666-89 sa pozivom na broj 74-5823-2018 (model 97)
- uplata prvog dela školarine (za studente koji se sami finansiraju)
- ugovor o studiranju koji potpisuju samo samofinansirajući studenti prilikom upisa
- spisak izbornih predmeta za studente II godine (nalazi se na sajtu fakulteta)