Ponovni upis studenata u III godinu Doktorskih akademskih studija u školskoj 2018/2019. godini

doktorske

Ponovni upis studenata u III godinu Doktorskih akademskih studija u školskoj 2018/2019. godini traje od 29.10. do 09.11.2018. godine.

Za upis je potrebna sledeća dokumentacija:
- indeks
- 2 obrasca za upis (ŠV 20 i semestralni list)
- osiguranje studenata u iznosu od 617,21 dinara - plaća se na žiro račun fakulteta 840-1721666-89.
- semestralna uplata u iznosu od 1.000 dinara - plaća se na žiro račun fakulteta 840-1721666-89 sa pozivom na broj 74-5823-2018 (model 97)
- ukoliko se student sam finansira i ima nepoložene studijske istraživačke radove i izborne predmete iz I i II godine plaća 300 dinara po ESP bodu