Javna prezentacija teme za izradu doktorske disertacije

Željko Jovanović, prezentacija teme za izradu doktorske disertacije

obavestenje

Javna prezentacija teme za izradu doktorske disertacije kandidata dipl. inž. Željko Jovanovića, pod naslovom

 

Primena IT u unapređenju kvaliteta transporta pacijenata


održaće se u sredu 27. februara 2019. godine u 12:00 sati u Sali 1 Elektronskog fakulteta u Nišu

Miloš Kostić, javna prezentacija teme za izradu doktorske disertacije

obavestenje

 

Javna prezentacija teme za izradu doktorske disertacijе kandidata Miloša Kostića, pod naslovom

 

"Razvoj numeričkih modela za efikasnu karakterizaciju disperzivnih i generalnih anizotropnih elektromagnetskih struktura u mikrotalasnom opsegu frekvencija"


održaće se u ponedeljak, 04.2.2019. godine u 13.00h u Sali 1 Elektronskog fakulteta u Nišu.

Radmila Gerov, prezentacija teme za izradu doktorske disertacije

obavestenje

Javna prezentacija teme za izradu doktorske disertacije kandidata dipl. inž. Radmile Gerov, pod naslovom

 

Identifikacija sistema i podešavanje regulatora za vremenski invarijantne linearne sisteme primenom Lambert W funkcije


održaće se u petak 21. decembra 2018. godine u 13:00 sati u Sali 1 Elektronskog fakulteta u Nišu

Marija Veljković, prezentacija teme za izradu doktorske disertacije

obavestenje

Javna prezentacija teme za izradu doktorske disertacije kandidata master inž. Marije Veljković, pod naslovom

 

Generisanje superkontinuuma i primena u optičkim telekomunikacijama


održaće se u petak 7. decembra 2018. godine u 12:00 sati u Sali 1 Elektronskog fakulteta u Nišu