Doktorske disertacije

Doktorske disertacije iz 2018. godine

Ovde možete da preuzmete doktorske disertacije iz 2018. godine:

 

Martin D. Jovanović - "UNAPREĐENjE SISTEMA ZA E-UČENjE SEMANTIČKOM NADGRADNjOM"

 

Srđan S. Lale - "NOVE METODE STRUJNOG UPRAVLjANjA PRETVARAČIMA ENERGETSKE ELEKTRONIKE"

 

Vladica N. Đorđević - "NOVI PRISTUPI U RAZVOJU TALASNOG MONOVI PRISTUPI U RAZVOJU TALASNOG MODELA ŠUMA MIKROTALASNIH TRANZISTORA"

 

Igor D. Jovanović - "NOVI KOMPOZITNI ULTRAZVUČNI PRETVARAČI VELIKE SNAGE"

 

Ivan B. Krstić - "SINTEZA I REALIZACIJA USKOPOJASNIH REKURZIVNIH DIGITALNIH FILTARA NEPROPUSNIKA OPSEGA"

 

Stefan S. Tomić - "RAZVOJ ALGORITAMA ZA KODOVANjE GOVORNOG I AUDIO SIGNALA"

 

Napomena: trenutno se ovde ne nalaze sve doktorske disertacije iz 2018. godine. Lista će biti ažurirana sa pristizanjem novih disertacija.