Elementi za ocenu master rada

master

 

ELEMENTI ZA OCENU MASTER RADA

 

Sagledavanje zadataka i razrada teme (0 - 10 poena):

razumevanje postavljenog zadatka, izbor metode za rešavanje problema, tačnost sprovedene analize.

Originalnost rada i primenljivost predloženog rešenja (0 - 10 poena):

samostalnost u izradi i rešavanju problema, originalnost rada, kritičko sagledavanje rešenja, poređenje rezultata.

Verifikacija predložene ideje/rešenja (0 - 10 poena):

simulaciona analiza, izrada softvera, izrada prototipa, praktična verifikacija, kritička analiza rezultata, obrada rezultata.

Relevantnost i aktuelnost referenci (0 - 10 poena):

adekvatnost literature, aktuelnost referenci, kritički pregled literature, korektnost citiranja.

Konciznost i jasnoća izražavanja i kvalitet tehničke obrade (0 - 10 poena):

organizacija master rada, kvalitet tehničke obrade u skladu sa zahtevanim formatom rada, preciznost izražavanja, kvalitet obrade dijagrama, grafika, slika, matematičkih relacija.

UKUPNO POENA:

 

Preuzmite dokument: elementi-za-ocenu-master-rada.pdf


Detaljnije informacije o izradi, oceni i proceduri za odbranu master rada, kao i o master studijama uopšte, se nalaze u Pravilniku o master akademskim studijama.