Javne nabavke

Javne nabavke iz 2018. godine

obavestenje

 

Plan javnih nabavki


Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2018. godinu

(objavljeno na sajtu 07.02.2018. u 11:15 č)

 

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

(objavljeno na sajtu 07.02.2018. u 11:15 č)

 

001/2018 - Nabavka dobara - električne energije


Poziv za javnu nabavku

Konkursna dokumentacija

(objavljeno na sajtu 12.02.2018. u 13:00 č) 

 

Odluka o dodeli ugovora

(objavljeno na sajtu 16.03.2018. u 08.40 č)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(objavljeno na sajtu 11.04.2018. u 08.45 č)

 

 002/2018 - Nabavka dobara - usluge restorana


Poziv za javnu nabavku

Konkursna dokumentacija

(objavljeno na sajtu 19.02.2018. u 12:05 č)

 

Izmena konkursne dokumentacije

(objavljeno na sajtu 12.03.2018. u 08:45 č)

 

Odluka o dodeli ugovora

(objavljeno na sajtu 23.03.2018. u 11.40 č)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija II

(objavljeno na sajtu 11.04.2018. u 14:05 č)

 

003/2018 - Nabavka dobara - kancelarijski materijal


Poziv za javnu nabavku

Konkursna dokumentacija

(objavljeno na sajtu 19.03.2018. u 11:55 č)

 

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1 - kancelarijski materijal

Odluka o dodeli ugovora za partiju 2 - toneri

(objavljeno na sajtu 05.04.2018. u 08.15 č)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

(objavljeno na sajtu 18.04.2018. u 13:05 č) 

 

004/2018 - Nabavka dobara - materijal za održavanje higijene


Poziv za javnu nabavku

Konkursna dokumentacija

(objavljeno na sajtu 12.04.2018. u 12:00 č)

 

Pitanja i odgovori

(objavljeno na sajtu 19.04.2018. u 08.20 č)

 

Pitanja i odgovori

(objavljeno na sajtu 20.04.2018. u 08.40 č)

 

Odluka o dodeli ugovora

(objavljeno na sajtu 24.04.2018. u 12.00 č)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(objavljeno na sajtu 07.05.2018. u 13.00 č)

 

005/2018 - Namirnice i napici


Poziv za javnu nabavku 

Konkursna dokumentacija

(objavljeno na sajtu 12.04.2018. u 12:55 č)

 

Odluka o dodeli ugovora

(objavljeno na sajtu 08.05.2018. u 13.05 č)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(objavljeno na sajtu 22.05.2018. u 13.00 č)

 

 

006/2018 - Usluge štampanja


Poziv za javnu nabavku

Konkursna dokumentacija

(objavljeno na sajtu 19.04.2018. u 10:30 č)

 

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1

Odluka o dodeli ugovora za partiju 2

Odluka o dodeli ugovora za partiju 3

(objavljeno na sajtu 08.05.2018. u 13.05 č)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3

(objavljeno na sajtu 29.05.2018. u 09:00 č)

 

007/2018 - Laboratorijska oprema


Poziv za javnu nabavku

Konkursna dokumentacija

(objavljeno na sajtu 30.05.2018. u 11:05 č)

Pitanja i odgovori

(objavljeno na sajtu 1.6.2018. u 11.49č)

Pitanja i odgovori 2

(objavljeno na sajtu 4.6.2018. u 10.40 č)

 

Odluka o dodeli ugovora

(objavljeno na sajtu 12.06.2018. u 12.05 č)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(objavljeno na sajtu 21.06.2018. u 11.25 č)

 

008/2018 - Usluge osiguranja studenata


Poziv za javnu nabavku

Konkursna dokumentacija

(objavljeno na sajtu 30.05.2018. u 13:00 č)

 

Odluka o dodeli ugovora

(objavljeno na sajtu 21.06.2018. u 13.00 č)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(objavljeno na sajtu 05.07.2018. u 11.25 č)

 

009/2018 - Administrativna oprema


Poziv za javnu nabavku

Konkursna dokumentacija

(objavljeno na sajtu 06.08.2018. u 11:18 č)

 

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1

Odluka o dodeli ugovora za partiju 2

Odluka o dodeli ugovora za partiju 3

Odluka o dodeli ugovora za partiju 4

Odluka o dodeli ugovora za partiju 5

Odluka o dodeli ugovora za partiju 6

(objavljeno na sajtu 18.07.2018. u 11.30 č)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6

(objavljeno na sajtu 09.08.2018. u 12.15 č)

 

010/2018 - Materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu

 

Poziv za javnu nabavku 

Konkursna dokumentacija - izmena

(objavljeno na sajtu 20.06.2018. u 13:50 č)


Odluka o dodeli ugovora za partiju 1

Odluka o dodeli ugovora za partiju 2

Odluka o dodeli ugovora za partiju 3

Odluka o dodeli ugovora za partiju 4

(objavljeno na sajtu 25.07.2018. u 09.00 č)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

(objavljeno na sajtu 10.08.2018. u 12:40 č)

 

011/2018 - Reklamni materijal


Poziv za javnu nabavku

Konkursna dokumentacija

(objavljeno na sajtu  08.08.2018. 10:45 č)


Odluka o dodeli ugovora

(objavljeno na sajtu 13.09.2018. u 13.20 č)


Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

(objavljeno na sajtu 2.10.2018. u 9:30č)Javne nabavke 2015

Javne nabavke iz 2015. godine.

Opširnije...

Pravilnik o nabavkama

Savet Elektronskog fakulteta u Nišu je na sednici održanoj dana 27.02.2014. godine doneo PRAVILNIK O NABAVKAMA, koji možete preuzeti ovde.

Javne nabavke 2014

Javne nabavke iz tekuće 2014. godine.

Opširnije...

Javne nabavke 2013

Javne nabavke iz 2013. godine

Opširnije...