Studentske organizacije

Studentski parlament- SPEF

spef-1

Studentski parlament Elektronskog fakulteta (SPEF) formiran je 17. decembra 2003. godine čime je ujedno postao i prvi osnovani studentski parlament u Srbiji. Kao novo oformljeno telo fakulteta nije u početku posedovao mehanizam delovanja. Razlog tome leži u činjenici da zakon o Univerzitetu, koji je u tom periodu bio na snazi, nije definisao studentski parlament, već mu je samo dao mogućnost postojanja. Prve dve godine postojanja protekle su u borbi za postavljanje SPEF-a na mesto koje mu je i pripadalo u samoj organizaciji fakulteta. Uspeh tog rada ogleda se u činjenici da je studentski parlament dobio legitimne predstavnike u telima fakulteta, uzeo je aktivno učešće u rešavanju problema studenata i ono što je možda i najvažnije, time je konačno glas studenata postao bitan. U narednom periodu SPEF je dosta snage utrošio na izgradnju što boljih odnosa sa dekanatom i na uspostavljanje dobrih odnosa sa svim strukturama fakulteta. Kvalitetan rad članova SPEF-a doprineo je da poštovanje prema predstavnicima svih studenata stalno raste. 2006. godine je napravljen Studentski Informativni Portal (SIP), projekat jedinstven u našoj zemlji, i kojim se već četiri godine za redom studenti informišu o aktivnostima, događajima i dešavanjima kako na našem fakultetu tako i na Univerzitetu, a i u samom gradu.

Opširnije...

SICEF

Studentski Inovacioni Centar Elektronskog Fakulteta (SICEF) je mlada studentska organizacija sačinjena i vođena od strane studenata Elektronskog fakulteta u Nišu. Osnovne aktivnosti organizacije su uvođenje inovacija u proces studiranja i dodatna edukacija studenata, kako bi se smanjio jaz između akademskog programa i potreba privrede i kako bi naši studenti nakon završetka studija bili konkurentniji na tržištu rada. SICEF se takođe bavi i promocijom fakulteta, stvaranjem i jačanjem mreže mladih i ambicioznih ljudi i drugim društveno korisnim radom.

Opširnije...

"ELEFNET" klub

ELEFnet je klub otvoren za sve studente Elektronskog fakulteta. Studenti imaju mogućnost da prošire svoja znanja o mrežnim tehnologijama, da rade na praktičnim hardverskim i softverskim projektima i da se upoznaju sa timskim radom. ELEFnet je klub za sve studente željne znanja, rada i dokazivanja. Svima se pruža prilika da rade i da se dokažu.

Opširnije...

BEST

BEST (Board of European Students of Technology) je neprofitna i apolitična studentska organizacija koju čine 95 lokalnih BEST grupa u 32 zemlje Evrope. BEST spaja Univerzitet, studente i kompanije. Okuplja studente tehničkih i prirodnih fakuleta.

Opširnije...

EESTEC

EESTEC (asocijacija studenata elektronskih fakulteta Evrope) je međunarodna studentska organizacija koja okuplja studente elektronskih fakulteta, odnosno svih fakulteta koje dodeljuju diplomu inženjera elektronike.

Opširnije...