Opšte informacije

Fakultet danas

Elektronski fakultet u Nišu danas predstavlja vrhunsku obrazovnu i naučnoistraživačku organizaciju i instituciju od posebnog društvenog interesa koja uspešno prati razvoj elektrotehnike i informaciono-komunikacionih tehnologija u svetu i koja predstavlja osnovu za modernu privredu u okviru tehnološkog razvoja Republike Srbije u 21. veku.
Studijski programi osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih studija koji se realizuju na Elektronskom fakultetu usvojeni su po proceduri utvrđenoj Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Nišu i Statutom Elektronskog fakulteta u Nišu.

Opširnije...

Kratak istorijat

Kao obrazovna i naučna ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu, Elektronski fakultet je od svog osnivanja imao značajnu ulogu u razvoju Republike Srbije, a danas predstavlja jednu od vodećih naučnoistraživačkih institucija u zemlji.

Opširnije...

Kontakt

Kontakt podaci sedišta fakulteta, dekanata i studentske službe.

Opširnije...