Obezbeđenje kvaliteta

Obezbeđenje kvaliteta

Strategijom obezbeđenja kvaliteta, koja je usvojena na sednici Nastavno-naučnog veća (br. 07/10-006/07 od 27.12.2007. godine), odnosno sednici Saveta (br. 02/02-003/08-006 od 17.03.2008. godine), Elektronski fakultet utvrđuje obezbeđenje kvaliteta kao jedan od osnovnih elemenata reforme visokoškolskog obrazovanja u Srbiji i njegovog integrisanja u jedinstveni evropski obrazovni prostor.

 

Ovaj dokument sadrži sve elemente predviđene ovim standardom i dostupan je javnosti na sajtu Fakulteta.

 

Strategija obezbeđenja kvaliteta utvrđuje opredeljenje Fakulteta da neprekidno i sistematski radi na unapređenju kvaliteta svojih programa, uz jasno definisanje mera za obezbeđenje kvaliteta i određivanje subjekata obezbeđenja kvaliteta, njihovih prava i obaveza u tom postupku.

 

Strategijom se određuju oblasti obezbeđenja kvaliteta, poštujući povezanost obrazovne, naučnoistraživačke i stručne delatnosti.

 

Dokumenta od značaja: