Fakultet

Uvodna reč Dekana

 

Pola veka postojanja, neprekidnog trajanja i permanentnog razvoja jubilej je dostojan poštovanja i vredan prisećanja. Od daleke 1960. godine, kada je ideja osnivanja ovog Fakulteta zaživela u praksi zahvaljujući entuzijazmu i naporima privrednika i istaknutih nastavnika i naučnih radnika sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Elektronski fakultet u Nišu je do danas, kada sa ponosom obeležava pola veka postojanja i uspešnog rada, postao velika porodica studenata, nastavnika, saradnika, istraživača i vannastavnih radnika. Kao što se svaka porodica u svojim svečanim prilikama rado priseća značajnih trenutaka, tako ćemo se na početku i mi ovde osvrnuti na vreme koje nas je učinilo onim što danas jesmo. Krajem pedesetih godina prošloga veka na 55 zaposlenih u elektroindustriji bio je jedan inženjer, a prema planu razvoja ove privredne grane bilo je predviđeno da se u 1961. i 1962. godini zaposli 45.000, a u 1971. godini 80.000 radnika. U to vreme inženjeri su se školovali na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Niš je, sa svojim geografskim položajem i veličinom, razvijenom industrijom i širokom mrežom infrastrukture, ispunjavao sve uslove za razvoj u univerzitetski centar. Tako su, u okviru Univerziteta u Beogradu, osnovana tri fakulteta u Nišu: Medicinski, Pravno-ekonomski i Tehnički (sa Mašinskim, Arhitektonskim, Građevinskim i Elektronskim odsekom). Školske 1960/61. godine upisana je prva generacija studenata Elektronskog odseka Tehničkog fakulteta u Nišu.Od momenta kada je prvi diplomirani student Nenčić (Antonije) Aleksandar odbranio diplomski rad, pa do danas diplomu Elektronskog fakulteta u Nišu steklo je 5.509 kandidata, magistarsku tezu odbranilo 516, a doktorsku disertaciju 187 kandidata.

Opširnije...