Служба за опште и административно-правне послове

тел. +381-18-529-105, 529-104

 

Служба за опште и административно-правне послове у оквиру Секретаријата Електронског факултета у Нишу обавља управно-правне, административно – техничке и одређене помоћно – техничке послове из делокруга рада Факултета.

У оквиру службе за опште и административно-правне послове Факултета систематизована су следећа радна места:

 


Стручни сарадник за наставна питања

Слађана Митић

стручна спрема: VII

 

канцеларија: 11

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Стручни сарадник за протокол и међународну сарадњу

Ивана Коцић

стручна спрема: VII

 

канцеларија: 109 ( деканат )

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Стручни сарадник за опште и правне послове

Маја Крстић Маринковић

стручна спрема: VII

 

канцеларија: 107 ( деканат )

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Стручни сарадник за развој каријере студената

Невена Митић

стручна спрема: VII

 

канцеларија: М1-3

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Референт за радне односе и административне послове у писарници

Марија Марковић

стручна спрема: VI

 

канцеларија: 11

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Референт за радне односе и административне послове у писарници

Јелена Илић

стручна спрема: VI

 

канцеларија: 11

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Административно-технички секретар Деканата

Виолета Михајловић

стручна спрема: IV

 

канцеларија: 105 ( деканат )

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Архивски помоћник и графичар

Словенка Милић

стручна спрема: III


Возач

Саша Прокић

стручна спрема: НК


Кафе куварица

Зорица Митић

стручна спрема: НК

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89