Документација потребна за упис у прву годину Основних академских студија

Упис у прву годину Основних академских студија за школску 2017/2018. годину почиње 10.07. и траје до 12.07.2017. године у времену од 10 до 14 сати на шалтеру Студентске службе.


За упис је потребна следећа документација:

  • oверене фотокопије докумената из средње школе (диплома, 4 сведочанства) уколико је кандидат приликом пријаве приложио неоверене фотокопије),
  • два обрасца за упис,
  • две фотографије величине 4,5 џ 3,5 cm,
  • уплата од 7.000 дин на жиро рачун факултета број 840-1721666-89 (сврха: упис на Факултет),
  • уплата од 11.125 дин на жиро рачун факултета број 840-1721666-89 (сврха: I рата школарине) за студенте који се сами финансирају.

 

Напомена: индекс и обрасце добијате на шалтерима Студентске службе.

 

Прозивка кандидата за попуну преосталих места обавиће се 12.07.2017. Године у 14 сати у амфитеатру A4.

Провера података

Будући студенти, овде можете проверити исправност својих податка на основу ЈМБГ-а и броја пријаве. Подаци ће бити доступни најкасније за 48 часа након пријављивања на шалтеру. Уколико претрага не налази Ваше податке, могуће је да је уписан погрешан ЈМБГ број. Молимо Вас да све уочене неправилности пријавите на телефон (018) 529-623.

Пошаљи

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89