Документација потребна за пријаву на конкурс за упис на ОАС

На основу Члана 121. став 2. Закона о општем управном поступку ("Сл. Гласник РС", бр. 18/2016) обавештавамо Вас да кандидати који подносе документацију за пријављивање на конкурс за упис студената у прву годину основних академских и интегрисаних студија, могу поднети фотокопије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе као и фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту, а да притом те фотокопије нису оверене.

 

Кандидати приликом уписа на Факултет подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе оверене фотокопије следећих докумената:

  1. сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  2. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
  3. личну карту или очитану биометријску личну карту,
  4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара уплаћених на жиро рачун Електронског факултета број: 840-1721666-89 (уплата се може обавити на шалтеру ПОШТЕ у приземљу Факултета),
  5. попуњен пријавни лист, који се добија на шалтеру Службе за студентска питања Факултета,
  6. Решење Министарства о признавању дипломе средње школе (за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству). У случају да поступак признавања још увек није завршен кандидати прилажу потврду да је поступак у току,
  7. потписану изјаву или потврду о припадности националној мањини за кандидате из суседних земаља српске националности,
  8. диплому о освојеној награди на основу које кандидат конкурише за ослобађање од полагања пријемног испита.

 

Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

Провера података

Будући студенти, овде можете проверити исправност својих податка на основу ЈМБГ-а и броја пријаве. Подаци ће бити доступни најкасније за 48 часа након пријављивања на шалтеру. Уколико претрага не налази Ваше податке, могуће је да је уписан погрешан ЈМБГ број. Молимо Вас да све уочене неправилности пријавите на телефон (018) 529-623.

Пошаљи

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89