Полагање пријемног испита

Избор кандидата за упис у I годину Основних академских студија обавља се према резултатима постигнутим на пријемном испиту из Математике и према општем успеху постигнутом у средњој школи.

 

За успешно полагање пријемног испита препоручујемо набавку литературе "Математика - Комплети задатака за пријемни испит" и похађање припремне наставе

 

Збирку задатака за пријемни из математике можете преузети овде.


Резултат на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.

 

Општи успех у средњој школи подразумева збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

 

Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова (40 + 60).

 Провера података

Будући студенти, овде можете проверити исправност својих податка на основу ЈМБГ-а и броја пријаве. Подаци ће бити доступни најкасније за 48 часа након пријављивања на шалтеру. Уколико претрага не налази Ваше податке, могуће је да је уписан погрешан ЈМБГ број. Молимо Вас да све уочене неправилности пријавите на телефон (018) 529-623.

Пошаљи

Информатор

osnovne-lupa

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89