Полагање пријемног испита

Избор кандидата за упис у I годину Основних академских студија обавља се према резултатима постигнутим на пријемном испиту из Математике и према општем успеху постигнутом у средњој школи.

 

За успешно полагање пријемног испита препоручујемо набавку литературе "Математика - Комплети задатака за пријемни испит" и похађање припремне наставе

 

Збирку задатака за пријемни из математике можете преузети овде.


Резултат на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.

 

Општи успех у средњој школи подразумева збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

 

Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова (40 + 60).

 Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89