Југослав Ј. Јоковић

асистент

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел 381 (18) 529-303
Jugoslav Joković

Академска каријера

 • Изабран у звање асистент 2004. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
 • Докторирао 2007. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
 • Магистрирао 2004. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
 • Дипломирао 2000. године на Електронском факултету у Нишу, област Електроника и телекомуникације

Референце

 • Jugoslav J. Joković, Bratislav D. Milovanović, Nebojša S. Dončov, “TLM Analysis of Cylindrical Metallic Cavity Excited with a Real Feed Probe”, International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, John Wiley&Sons, July 2006, Vol.16, Issue 4, pp. 546-554.
 • Jugoslav J. Joković, Bratislav D. Milovanović, Tijana Ž. Ranđelović, “TLM Modelling of Microwave Applicator with an Excitation Through The Waveguide”, Microwave and Optical ComputerTechonology Letters, John Wiley&Sons, November 2006, Vol.48, Number 11, pp. 2320-2326.
 • Jugoslav J. Joković, Bratislav D. Milovanović, Nebojša S. Dončov, “Numerical Model of Transmission procedure in Cylindrical Metallic Cavity Compared with Measured Resuls”, International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, John Wiley&Sons, 2008.
 • Bratislav Milovanović, Aleksandar Marinčić, Nebojša Dončov, Vera Marković, Jugoslav Joković, Aleksandar Atanasković, Analysis of Real Feed Probe Influence to the Resonant Frequencies and Field Distribution in the Cylindrical Metallic Cavity Using 3D TLM Method, Microwave review, September 2003, No. 1, Vol. 9, pp 50-55.
 • Bratislav Milovanović, Nebojša Dončov, Jugoslav Joković, Microwave Heating Cavities: Modeling and Analysis, Microwave review, No. 2, Vol. 10, November 2004, pp.26-35
 • Tijana Ranđelović, Jugoslav Joković, Bratislav Milovanović, Modelling of Microwave Applicators with an Excitation through the Waveguide Using TLM Method, Serbian Journal of Electrical Engineering, Technical University of Čačak, Serbia and Montenegro, November 2005, Vol.2, No.2, pp. 137-146

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором: 3
 • Тренутно учешће на пројектима Национални: ; Интернационални:
 • Остали релевантни подаци

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89