Драган Љ. Драча

редовни професор

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел 381 (18) 529-309
Dragan Drača

Академска каријера

 • Изабран у звање редовни професор 2006. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
 • Докторирао 1995. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
 • Магистрирао 1982. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
 • Дипломирао 1975. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације

Референце

 • D. Drača, M. Stefanović, “Bit Error Probability of Phase-Coherent Communication Systems in the Presence of Noise and Interference”, Elect Lett, vol. 26, no. 16, pp. 1234-1235, 1990.
 • M. Stefanović, D. Drača, A. Vidović, D. Milović, “Coherent Detection of FSK Signal in the Presence of Cochannel Interference and Noisy Carrier Reference Signal”, AEU 53, no. 2, pp. 77-82, 1999.
 • M. Stefanović, D. Drača, A. Vidović, “Effect of Noisy Carrier Reference Signal and Interference on Performance of MSK receiver”, International Journal of Communication System, vol. 17, pp. 119-126, 2004.
 • M. Stefanović, D. Drača, A. Panajotović, D. Milović, “Individual and Joint Influence of Second and Third Order Dispersion on the Transmission Quality in the Presence of Coherent Interference”, OPTIK (accepted for publication), 2008.
 • M. Stefanović, D. Drača, P. Spalević, A. Panajotović, “The Influence of Crosstalk Signal Interference to Signal Propagation Along the Nonlinear and Dispersive Fiber”, ЈОC, vol. 26, no. 1, pp. 9-12, 2005.
 • M. Stefanović, D. Drača, D. Milović, A. Panajotović, “Analytic Solution of Pulse Shape along the Fiber in the Presence of Interference and Third Order Dispersion”, JOC (accepted for publication #JOC 1095), 2006.
 • M. Stefanović, D. Drača, A. Panajotović, D. Milović, “Performance of Optical Telecommunication System in the Presence of Chirped and Time Shifted Interference”, Electronics, vol. 8, no. 2, pp. 13-16, 2004.
 • M. Stefanović, D. Drača, A. Panajotović, P. Spalević, “Analysis of Chirp-Free Optical Pulse Propagation Along a Nonlinear and Dispersive Fiber”, Electronics, vol. 6, no. 2, pp. 18-21, 2002.
 • D. Drača, M. Stefanović, A. Vidović, "Uticaj nestabilnosti referentnog nosioca koherentnog prijemnika i interferencije na performanse OQPSK prenosa", Telekomunikacije, broj 1 - 2000., str. 46-53, mart, 2000.
 • D. Drača, P. Spalević, A. Panajotović, “The Pulse Shape to Input of Receiver of Optical Systems with Expressive Nonlinear and Dispersive Character of Fiber”, Journal of Electrotechnics and Mathematics, vol. 7, no. 1, str. 53-61, Priština, 2002.

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором: 4
 • Тренутно учешће на пројектима Национални: 1; Интернационални:
 • Остали релевантни подаци

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89