Иван М. Петковић

асистент приправник

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел 381 (18) 529-443
Ivan Petković

Академска каријера

 • Изабран у звање асистент приправник
 • Докторirao 2012. године на Електронском факултету у Нишу, област Електротехника и рачунарство
 • Магистрirao 2006. године на Електронском факултету у Нишу, област Електротехника и рачунарство
 • Дипломirao 2001. године на Електронском факултету у Нишу, област Електротехника и рачунарство

Референце

 • I. Petković: A new program for Web protection and compression. Novi Sad Journal of Mathematics, Vol. 32, No. 1, 2002, 167-178.
 • I. Petković: Programming package for solving polynomial equations, Proc. on XIV Conf. on Applied Mathematics (eds D. Herceg, K. Surla, Z. Lužanin), Institute of Mathematics, Novi Sad 2001, pp. 112 -122.
 • M.Stanković, I. Petković, M. Rajković, Online Web Laboratories implemented as Web Services, Invited Lecture, Telfor 2003, November 2003.
 • I.Petković: Web root-finders as an e-science support, XV Conf. on Applied Mathematics, Budva 2004
 • M. Petković, S.Ilić, I.Petković: A posteriori error bound methods for the inclusion of polynomial zeros, Journal of Computational and Applied Mathematics 208 (2007), 316-330
 • I. Petković, M. Stanković, M. Rajković, P. Rajković: Integration of Object Oriented Web and Centura CMS, ICEST 2005

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором: 1
 • Тренутно учешће на пројектима Nационални: 1; Интернационални: 1
 • Остали релевантни подаци

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89