Никола Т. Нешић

асистент

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел 381 (18) 529-324
nikola nesic

Академска каријера

 • Изабран у звање асистент 2011. године на Електронском факултету у Нишу, област Примењена физика
 • Докторирао
 • Магистрирао2009. године на Електронском факултету у Нишу, област Примењена физика
 • Дипломирао 2002. године на ПМФ-у у Нишу, област Електродинамика

Референце

 • Momčilo M. Pejović, Nikola T. Nešić and Milić M. Pejović, ''Analysis of low-pressure DC breakdown in nitrogen between two spherical iron electrodes'', Physics of Plasmas, Vol. 13, 2006, pp. 022108-022108-8
 • J. P. Karamarković, G. S. Ristić, E. N. Živanović and N. T. Nešić, ''Modeling of Memory Curves in Nitrogen-Filled Diode with Copper and Molybdenum Electrodes'', 22nd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, 23-27 August 2004., National Park Tara, Serbia and Montenegro.
 • J. P. Karamarković, G. S. Ristić i Nikola T. Nešić, ''Modelovanje memorijskih krivih u azotu na 1.33 mbar'', Kongres fizičara Srbije i Crne Gore, 3-5 jun 2004., Petrovac na Moru
 • Momčilo Pejović, Emilija Živanović, Milić Pejović, Nikola T. Nešić, Dragan Kovačević, “Investigation of breakdown voltage and electrical breakdown time delay in air-filled tube in presence of combined gas and vacuum breakdown mechanism”, Vacuum, vol. 86, pp. 1860, 2012.
 • Momčilo Pejović, Nikola T. Nešić, Milić Pejović, Emilija Živanović, “Afterglow processes responsible for memory effect in nitrogen”, Journal of Applied Physics, vol. 112, no. 1, pp. 013301, 2012.
 • Emilija N. Živanović, Momčilo M. Pejović, Milić M. Pejović and Nikola T. Nešić, Analysis of the statistical nature of electrical breakdown time delay in nitrogen at 6.6 mbar pressure in presence of positive ions and N(4S) atoms, Contributions to Plasma Physics, Vol. 51, No. 9, pp. 877, 2011.
 • Nikola Nešić, Momčilo Pejović, Milić Pejović, Emilija Živanović, „The influence of additional electrons on memory effect in nitrogen at low pressures“, Journal of Physics D: Applied Physics, Institute of Physics Publishing, volume 44, pp. 095203, 2011.
 • Momčilo Pejović, Milić Pejović, Nikola Nešić, Nataša Bogdanović and Zijad Bajramović, „The evolution of time delay of electrical breakdown measurement system“, IDE 2011, 25-27th november, Niš, Serbia.
 • Milić Pejović, Dragan Denić, Momčilo Pejović, Nikola Nešić, Nikola Vasović, „Microcontroller based system for electrical breakdown time delay measurement in gas-filled devices“, Review of Scientific Instruments, American Institute of Physics, volume 81, pp. 105104, 2010.
 • Nikola Nešić, Goran Ristić, Jugoslav Karamarković, Momčilo Pejović, „Modeling of time delay of electrical breakdown for nitrogen-filled tubes at pressures of 6.6 and 13.3 mbar in the increase region of the memory curve“, Journal of Physics D: Applied Physics, Institute of Physics Publishing, volume 41, pp. 225205, 2008.

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором:7
 • Тренутно учешће на пројектима Национални:1 ; Интернационални:
 • Остали релевантни подаци

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89