Миодраг С. Петковић

редовни професор

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел 381 (18) 529-220
Miodrag Petković

Академска каријера

 • Изабран у звање редовни професор 1991. године на Електронском факултету у Нишу, област Математика
 • Докторирао 1980. године на Електронском факултету у Нишу, област Математика
 • Магистрирао 1977. године на Електронском факултету у Нишу, област Математика
 • Диплома 1972, године на Електронском факултету у Нишу, област Математика

Изабране референце

 • Iterative Methods for Simultaneous Inclusion of Polynomial Zeros, Springer 1989
 • Complex Interval Arithmetic and its Applications, Wiley-VCH 1998
 • Point Estimation of Root Finding Methods, Springer 2008
 • On the Halley-like algorithms for the simultaneous approximation of polynomial complex zeros. SIAM J. Numer. Anal. 26(1989), 740-763.
 • On the convergence order of accelerated root iterations. Numer. Math. 44 (1984), 463-476.
 • Weierstrass' formula and zero-finding methods. Numer. Math. 69 (1995), 353 - 372.
 • Each univariate complex polynomial has a 'big' factor. Proc. Royal Soc. Edinburgh 124A (1994), 71-76.
 • Derivative free inclusion methods for polynomial zeros. Computing 75 (2005), 71-83.
 • Halley-like method with corrections for the inclusion of polynomial zeros. Computing 62 (1999), 69-88.
 • On the fourth order methods of Weierstrass' type}. Nonlinear Analysis 30 (1997), 83-88.

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором: 98
 • Тренутно учешће на пројектима: Национални: 1; Интернационални:
 • Остали релевантни подаци: Видети www.miodragpetkovic.com

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89