Горан С. Јовановић

ванредни професор

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел 381 (18) 529-660
goran jovanovic

Академска каријера

 • Изабран у звање ванредни професор 2012. године на Електронском факултету у Нишу, област Електроника
 • Докторирао 2006. године на Електронском факултету у Нишу, област Електроника
 • Магистрирао 1995. године на Електронском факултету у Нишу, област Електроника
 • Дипломирао 1989. године на Електронском факултету у Нишу, област Електроника

Изабране референце

 • Goran S. Jovanović, Darko B. Mitić, Mile K. Stojčev, Dragan S. Antić, "Phase-Synchronizer Based on gm–C All–Pass Filter Chain", Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 12, No 1, pp. 39-44, 2012.
 • Goran Jovanović, Mile Stojčev and Tatjana Nikolić, "Programmable jitter generator", Int. J. Reasoning-based Intelligent Systems, Vol. 4, Nos. 1/2, pp. 39-45, 2012.
 • Goran S. Jovanović, Darko B. Mitić, Mile K. Stojčev and Dragan S. Antić, “Delay Locked Loop Clock Generator in Low Power VLSI IC Design”, Transactions on AUTOMATIC CONTROL and COMPUTER SCIENCE, Vol. 56 (70), No. 4, pp. 131-. 136, December 2011.
 • Mile Stojčev and GoranJovanović, “Clock aligner based on delay locked loop with double edge synchronization”, Microelectronics Reliability, Vol. 48, No. 1, pp. 158–166, January 2008.
 • G. Jovanović, D. Mitić, M. Stojčev, “An adaptive pulse-width control loop”, International Journal of Electronics, pp. 291 - 311, Vol. 93, No. 5, May 2006.
 • G. S. Jovanović and M. K. Stojčev, “Current starved delay element with symmetric load”, International Journal of Electronics, pp. 167-175, Vol. 93, No 3, March 2006.
 • E. I. Milovanović, I. Ž. Milovanović, M. K. Stojčev, G. S. Jovanović, “Fault-Tolerant Matrix Inversion on Processor Array”, Electronics Letters, vol. 28, No. 13, pp. 1206-1208, 1992.
 • Goran S. Jovanović, Mile K. Stojčev, “Voltage Controlled Delay Line for Digital Signal”, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetic, vol 16. No. 2, pp. 215-232, August 2003.
 • Marina Paunović, Dragiša Krstić, Goran Jovanović, “Choke Inductor Value Influence on the Frequency Response and Amplitude Modulation Characteristics of the Class E Power Amplifier”, Facta Universitatis Niš, Series: Electronics and Energetic, vol 12. No.1, pp.41-53, 1999.
 • G. Jovanović and M. Stojčev, “A Method for Improvement Stability of a CMOS Voltage Controlled Ring Oscillators”, ICEST 2007, Proc. of Papers, vol. 2, pp. 715-718, Ohrid, Jun 2007.

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором: 7
 • Тренутно учешће на пројектима: Национални: 2; Интернационални:
 • Остали релевантни подаци:Више информација на веб презентацији „Embedded Systems“ лабораторије: http://es.elfak.ni.ac.rs/ и личној веб презентацији: http://gjovanovic.elfak.ni.ac.rs/

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89