Јавна презентација теме за израду докторске дисертације

Радмила Геров, презентација теме за израду докторске дисертације

obavestenje

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Радмиле Геров, под насловом

 

Идентификација система и подешавање регулатора за временски инваријантне линеарне системе применом Lambert W функције


одржаће се у петак 21. децембра 2018. године у 13:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу

Марија Вељковић, презентација теме за израду докторске дисертације

obavestenje

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мастер инж. Марије Вељковић, под насловом

 

Генерисање суперконтинуума и примена у оптичким телекомуникацијама


одржаће се у петак 7. децембра 2018. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89