Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације дипл. инж. Иване Марковић

obavestenje

 

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата дипл. инж. Иване Марковић под насловом

Избор атрибута интеграцијом знања о домену применом метода одлучивања

код предиктивног моделовања временских серија надгледаним машинским учењем

може се погледати на следећем линку.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89