Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације дипл. инж. Мирослава Миловановића

obavestenje

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата дипл. инж Мирослава Миловановића под насловом

Управљање динамичким системима применом

адаптивних ортогоналних неуронских мрежа

може се погледати на следећем линку.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89