2019

Јелена Ђорђевић-Козаров, избор у звање научни сарадник

obavestenje

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат  др Јелена Ђорђевић-Козаров) може се преузети овде.

Братислав Предић, избор у звање ванредни професор

obavestenje

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Братислав Предић) може се преузети овде.

Лазар Сладојевић, избор у звање истраживач-приправник

obavestenje

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Лазар Сладојевић) може се преузети овде.

Урош Илић, избор у звање истраживач-приправник

obavestenje

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Урош Илић) може се преузети овде.

Милан Стојановић, избор у звање истраживач-приправник

obavestenje

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Милан Стојановић) може се преузети овде.

Братислав Тројић, избор у звање истраживач-приправник

obavestenje

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Братислав Тројић) може се преузети овде.

Владислав Лазић, избор у звање истраживач-приправник

obavestenje

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник (кандидат мастер инж. Владислав Лазић) може се преузети овде.

Данијел Данковић, избор у звање ванредни професор

obavestenje

 

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Микролектроника и микросистеми (кандидат др Данијел Данковић) се може  преузети овде.

Никола Симић, избор у звање истраживач сарадник

obavestenje

Извештај Комисије за избор у звање истраживач сарадник (кандидат мастер инж. Никола Симић) може се преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89