Дејан Јовановић, избор у звање асистент

Изввештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистент (кандидат Дејан Јовановић) за ужу научну област Теоријска електротехника, може се преузетиовде или погледати у наставку:

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89