Font size

Милан Коцић, избор у звање истраживач-сарадник

Обавештење о ставлјању на увид научној јавности Извештаја комисије за избор дипл. инж. Милана Коцића у истраживачко звање истраживач-сарадник може се преузети овде или погледати:

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89