Font size

Телсикс 2017

Конференција TELSIKS 2017, водећи научни скуп у југоисточној и средњој Европи у области телекомуникација, почиње са радом свечаним отварањем у среду, 18. октобра 2017. године, са почетком у 10:30, у амфитеатру A1 Електронског факултета у Нишу.


telsiks-2017

 

Mеђународни IEEE научни скуп 13h International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications - TELSIKS 2017. биће одржан у периоду од 18. до 20. октобра 2017. године, у организацији Електронског факултета у Нишу и националног Удружења за микроталасну технику, технологију и системе, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Академије инжењерских наука Србије.

 

telesiks

 

Конференција ТELSIKS је научни скуп подржан од стране међународног IEEE удружења инжењера електротехнике кроз техничко спонзорство два IEEE друштва: MTT-S i AP-S и, посебно, од IEEE секције Регион-а 8 која покрива велики број земаља у Европи, Азији и Африци. Зборник радова конференције прихваћен je као званична публикација IEEE удружења и укључен у IEEE програм дистрибуције научних и стручних публикација преко канала као што је IEEE Xplore®.

 

Очекује се учешће аутора радова и експерата из области покривених конференцијом из 25 земаља широм света (USA, UK, France, Germany, Italia, Sweden, Russia, China, South Korea, India, Spain, Switzerland, Greece, Austria, Belgium, Romania, Bulgaria, Iran, Egypt, Algeria, Slovenia, Croatia, B&H, Macedonia и др.).

 

Првог дана, учесници конференције ТELSIKS 2017 имаће прилику да присуствују пленарном предавању које ће одржати проф. Др Зоја Поповић, University of Colorado, USA, непосредно после отварања конференције. Поред пленарне сесије, рад Конференције биће организован кроз 12 сесија које почињу излагањем 17 радова аутора по позиву (Prof. Dave Thomas, University of Nottingham, UK; Prof. Antony Ghiotto, University of Bordeaux, France; Prof. Branko Kolundžija, University of Belgrade, Serbia; Prof. Bane Vasić, University of Arizona, Tucson, AZ, USA; Prof. Johanes Russer, Technische Universität München, Germany; Prof. Anja Skrivervik, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland; Prof. Liljana Gavrilovska, St. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia; Prof. Ivan Djordjević, University of Arizona, Tucson, AZ, USA; Prof. Predrag Ivaniš, University of Belgrade, Serbia; Prof. Aleksandar Jevremović, Singidunum University, Serbia; Prof. Zoran Bojković, University of Belgrade, Serbia; Prof. Fernando Álvarez, University of Extremadura, Spain; Prof. Zora Konjović, Singidunum University, Serbia; Prof. Branka Jokanović, University of Belgrade, Serbia; Prof. Dušan Drajić, University of Belgrade, Serbia; Prof. Thanasis Korakis, University of Thessaly, Greece) и регуларних научних радова са ауторима из преко 20 земаља широм света.

 

У оквиру конференције биће организовано више пратећих манифестација посвећених актуелним научним и стручним трендовима у свету и у земљи, као и примени нових достигнућа у привреди Републике Србије у области комуникационих технологија и сервиса, од којих се посебно могу издвојити:

  • Школа за студенте докторских студија: COST 1407 ACCREDIT Autumn Training school 2017- Мodelling and measurement of stochastic EM field
  • Међународни стручни скуп кабл оператера - Development and Implementation of Advanced Cable Services and Effective Business Models - DIACAS 2017
  • Састанак IEEE Section of Serbia and Montenegro.

 

Велико интересовање бројних стручњака из области телекомуникација из земље и иностранства за учешће на Конференцији ТELSIKS 2017 и пратећим манифестацијама, као и досадашње активности Организационог и Програмског одбора, представљају гаранцију за успешан рад Конференције.

 

Детаљне информације o Конференцији могу се наћи на сајту: www.telsiks.org.rs 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89